CORTONA

Prastare miasto, założone według Wergiliusza przez mitycznego Dardana. Przedhistoryczna twierdza Umbrów przeszła w VIII w. p.n.e. w ręce Etrusków. W IV w. opanowana przez Rzymian, staje się w IX w. wolną wspólnotą miejską. Na początku XV w. miasto opanowuje król Neapolu Władysław i sprzedaje je w 1411 r. Florentczykom. Odtąd CORTONA dzieli losy Florencji i W. Ks. Toskanii.

Miasto reklamuje się jako położona na wyżynie oaza ciszy, sztuki i handlu antykami. Istotnie, szosa biegnąca doliną wspina się nagle na wysokość 600 m n.p.m. do parkingu przy murach (Plazza Garibaldi). Dalej już należy iść piechotą.

Podobne wpisy