GOSPODARKA

Przemysł włoski jest wysoko rozwinięty, charakteryzuje go dość duży udział czynnika państwowego. Największe koncerny to: Montedison, Italsider, ENI, FIAT, Montecatini. Włochy nie mają własnych surowców i zmuszone są je importować. Bardziej uprzemysłowiona północ kraju (przemysł chemiczny, samochodowy, maszynowy, okrętowy, elektrotechniczny, konfekcyjny) kontrastuje ze słabo rozwiniętym południem, doinwestowywanym dość powolnie (huty w Tarencie, zakłady „Alfa Sud” w Neapolu, Olivetti (filia) na wyspie Ischia, rafinerie i kopalnie siarki na Sycylii). Stąd stała wewnętrzna migracja ludności południa do okręgów północnych oraz emigracja do bardziej uprzemysłowionych krajów Europy i Ameryki. Znaczny odpływ sił roboczych ze wsi hamowany jest obecnie przez pomoc państwa w inwestycjach rolnych. Rolnictwo (wielkie latyfundia) i przemysł rolno-spożywczy dostarcza głównie: win, serów, owoców cytrusowych, oliwy, ryżu przy jednocześnie dużym imporcie zboża, jaj i mięsa.

Podobne wpisy