Oktawian-August Cezar

Oktawian-August Cezar stał się twórcą monarchicznej formy rządów zwanej Pryncypatem, a jego długie panowanie było szczytowym okresem potęgi imperium. Opierało się ono na znakomitej administracji, organizacji wojskowej (legiony), świetnej sieci dróg, sprecyzowanych przepisach prawnych, a przede wszystkim na ,virtutes romanae” (rzymskich cnotach obywatelskich), których August był gorącym zwolennikiem.

Jednak walki o prymat następnych cesarzy, angażowanie przedstawicieli obcych plemion (Germanów) do sił zbrojnych oraz upadek obyczajów zaczęły osłabiać cesarstwo. Krótki okres panowania Flawiuszów (Wespazjan, Tytus, Domicjan) nie zdołał powstrzymać ego procesu, a przeniesienie przez Konstantyna Wielkiego stolicy «(o Bizancjum (330 r.) i stworzenie tzw. Cesarstwa Wschodnio-Rzymskiego przypieczętowało upadek Rzymu (473 r.) i wydało I o na łup Germanów wchodzących w skład rzymskich sił zbrojnych.

Niemałą rolę w procesie rozkładu zachodniego imperium ode- i rało szerzące się żywiołowo chrześcijaństwo. Nowe idee podwali strukturę organizacji państwowej, powodując w wyniku wzajemnych animozji fale prześladowań i represji. Ostatecznie wyniszczyły kraj walki Gotów z Bizantyjczykami o panowanie nad półwyspem. W 568 r. król Longobardów, Alboin zdobywa północną Italię (Lombardię), a książęta longobardzcy ze swymi drużynami przenikają daleko na południe (Benewent, Salerno), tworząc niezależne państwa.

Rosnący w znaczenie papieże rzymscy powołali do wyzwolenia kraju z najeźdźców królów frankońskich, uzyskując od nich coraz większe przywileje i nadania, które stworzyły początek państwa kościelnego (Patrimonium Petri – darowizna Pepina z 754 r.). Koronacja Karola Wielkiego przez papieża zapoczątkowała zasadę koronowania germańskich władców w Rzymie i połączyła Italię ze Świętym Cesarstwem Rzymskim Narodu Niemieckiego. Wyprawy niemieckich cesarzy po rzymską koronę kończyły się jednak najczęściej ich klęską, a dzielnice i miasta pozostające tytularnie pod zwierzchnictwem ich wikariuszy dążyły do samodzielnej władzy.

Podobne wpisy